I flera år har det funnits olika sätt att betala med mobilen. Men trots att efterfrågan har varit stor hos konsumenterna har det än så länge inte skapats något enhetligt system. Kanske kan detta ändras när Samsung utvecklat Samsung Pay och Apple har sin Apple Pay. Målet är att betalningar ska kunna ske blixtsnabbt och att man därmed inte behöver ha med sig varken kontanter eller kort till butiken.

I oktober 2014 lanserades Apple Pay i USA. Mycket snabbt byggdes samarbete med de stora kreditkortsföretagen som VISA, MasterCard samt American Express. Därmed fanns den tekniska grunden för att lyckas etablera denna betalningsmetod. Relativt snabbt skapades även samarbete med över 10 banker. Nästa steg var att attrahera användarna att hellre betala med Apple Pay än med kreditkort eller kontant.

Tre år senare väntar fortfarande många svenskar på att tjänsten ska lanseras. Att det tar tid, från lansering i USA, till att tjänsten öppnas i Sverige var förväntat men många hade trott det skulle gå snabbare. Men precis som i USA är det flera aktörer som påverkas av denna tekniska lösning. Även här krävdes det att både kortföretag och banker skulle godkänna betalningsmetoden. Visserligen spelar det även roll hur många användare som skulle välja tjänsten men med den stora marknadsandel som Apple har i Sverige, och med hög vilja till nya tekniska innovationer, är förhållandena goda.

Kräver NFC

För att betalning ska kunna ske krävs att butikerna har betalterminaler med NFC-läsare. Det betyder helt enkelt att avläsning av kort eller telefon kan ske bara man håller den i närheten av läsaren. ICA var tidigt ute med att införa NFC-läsare och kontaktlösa kort för några år sedan. Ett flertal banker har därefter följt med i utvecklingen och idag är nästan alla bankkort som ges ut med NFC-funktion. Allt fler handlare börjar även välja dessa betalterminaler. Rent tekniskt finns alltså stora förutsättningar för att Apple Pay ska slå igenom när det väl lanseras.

Så fungerar det

Första steget är att registrera sitt betal- eller kreditkort i Passbook. Detta sker alltså i en iPhone och är kopplat till användaren. När sedan betalning ska ske hålls telefonen upp mot en betalterminal som har NTC-funktion. Via inställningarna dras betalningen direkt på det registrerade kortet. För att inte stulna telefoner ska kunna användas för betalning krävs det även att identifiering sker samtidigt genom att finger hålls på fingeravtrycksläsaren.

Rent tekniskt skulle även ApplePay kunna kopplas till olika betaltjänster så som Netflix, Spotify eller beställning av taxi via Uber. Istället för att mata in kortnummer på webbsidan så sker betalning direkt via Apple Pay. När information ska matas in håller man istället fingret på avläsaren, identifiering sker, och information samt betalning överförs. Därmed skulle man inte längre behöva fylla i kortuppgifter och därmed utsätta sig för risken att dessa kommer på villovägar.

Kommer i oktober?

Enligt tidningen MacWorld finns rykten som säger att Apple Pay kan lanseras i slutet av oktober 2017.  Det finns en del tecken på detta.

För det första har Apple tidigare sagt att betalningsmetoden ska komma till Sverige under 2017. De har däremot inte sagt något datum eller tidpunkt. Vill de vara med under julhandel gäller det däremot att allt är klart inför mitten av november. Precis som i USA smäller julhandeln till med kraft i Sverige med Black Friday som oftast är sista fredagen i november.

Ett annat tecken är att det finns offentliga uppgifter om att Nordea har ingått ett avtal med Apple. Man har också kunnat sett aktivitet på supportsidor om Apple. Ett flertal sidor om just Apple Pay har översatts till svenska och det finns listor på vilka banker och kreditbolag som interagerar med systemet. Däremot finns det inte ett enda svenskt företag nämnt ännu. Till stor sannolikhet uppdateras listan i samma ögonblick som det blir klart när lanseringen sker.

Att Apple Pay kommer är säkert – frågan är bara när.